Obec Smidary
ObecSmidary
Mapa webu

Revitalizace zeleně

V roce 2023 probíhala ve všech místních částech nová výsadba stromů a keřů. Celkem bylo vysazeno přes 100 ks. 

Byla dokončena revitalizace zeleně v ulici Žižkova, Kaprova. Nový trvalkový pás vznikl i v Loučné Hoře. 

U pomníků v Červeněvsi a v Chotělicích byly nově vysázeny keře šeříků.

 

7.11.2023 proběhlo 1. veřejné projednání projektu úprav Náměstí Prof. Babáka. Představil se návrh chodníků a vjezdů okolo parku ve směru na hřbitov. Dále byl představen návrh úprav vzhledu parku. Představena byla vizualizace případných etap revitalizace zeleně. Jednotlivé etapy jsou rozděleny podle stavu a potřeby kácení dřevin.

Na přiložených obrázcích je navržena podoba parku po revitalizaci - za cca 50 let.

park podzim

Hlavní myšlenkou úpravy je zachování charakteru "centrálního" parku a připravit jeho citlivou obnovu, která by měla přinést zkvalitnění prostoru po stránce bezpečnostní, funkční i estetické. Park je navržen, tak aby bylo zajištěno ideální prostředí a prostor pro růst keřové i stromové vegetace s důrazem na estetický výraz důležitého místa v naší obci.

navržená podoba parku za cca 50 let

Návrh nových sadových úprav vychází ze závěrů architektonické studie z roku 2014, zhodnocení aktuálního stavu (vegetace, mobiliář, cestní síť) a s přihlédnutím k nově nastalým skutečnostem (osvětlení, doprava, cestní síť). 

Ve stromovém patře byla vyhodnocena většina dřevin jako neperspektivních a určených k etapovité náhradě novými kusy. Pro vytvoření náplně parku s myšlenkou vytvořit několik zabydlenějších zákoutí byly vytvořeny záhonové plochy mulčované kůrou. Tyto plochy jsou situovány tak, aby zároveň posloužili k drobnému odclonění posezení a doplňkového mobiliáře. Dále, aby nahradily trávník tam, kde se mu z přirozených příčin nedaří, tedy zejména pod stromy a též v místech křížení komunikací. Rostlinná skladba těchto záhonů je navržena převážně ze stálezelených druhů nízkého vzrůstu, aby byla dodržena přehlednost a otevřenost prostoru náměstí.

Dále jsou u hlavní komunikace navrženy záhony nízkých suchomilných trvalek. Tyto doprovází nově vzniklý přechod pro chodce a navržené upravené místo pro přecházení směrem k benzínové stanici. Druhově jsou z větší části sladěny s podobnými výsadbami v jiných částech obce.

zadní park jaro

Zpevněné plochy byly doplněny o archetoktonicky zajímavé řešení okolí stávající studny s pumpou, kterou je doporučeno revitalizovat a obohatit o zajímavý vnější vodní prvek blíže nespecifikovaného druhu. 

Po debatě s přítomnými obyvateli bylo domluveno vyhotovení samostatného dendrologického posudku, který bude představen na dalším veřejném projednání.

Park

Závazné stanovisko - dřeviny park Typ: PDF dokument, Velikost: 513.03 kB


V  roce 2019 byl zahájen projekt Revitalizace zeleně ve Smidarech a Chotělicích.

Na veřejném jednání  ZO č. 1/2020 dne 5.2.2020 byla schválena nejvhodnější nabídka účastníka VŘ - f. OK ZAHRADY s.r.o. s nabídkovou cenou 1.614.982,09 Kč bez DPH.

Dále bylo schváleno uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického a autorského dozoru se společností Zahrady pro radost s.r.o. v celkové ceně 45.000,- Kč bez DPH.

Celková dotace na tuto akci  z Ministerstva životního prostředí z programu " Operační program životního prostředí"  je v maximální výši 975.052,80 Kč

S navrhovanými změnami se můžete seznámit v jednotlivých akcích.

Harmonogram prací:

  • Kácení stromů: do konce února 2020
  • Úprava zeleně: jaro 2020
  • Stavební práce: léto 2020
  • Nová výsadba: podzim 2020

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Části obce