Obec Smidary
ObecSmidary
Mapa webu

DOOR-TO-DOOR

Vážení občané,

třídění odpadů je smysluplná součást našich životů, kterou každodenně přispíváme k ochraně našeho prostředí - odpad, který je správně vytříděn, slouží dále jako surovina pro výrobu nových produktů a nekončí bez využití na skládce. Obec Smidary se rozhodla svůj systém ještě více zkvalitnit a umožnit Vám třídit odpady komfortněji a pohodlněji.

DOOR-TO-DOOR systém umožní třídit plasty a papír z domácností přímo u svých domů do malých barevných nádob o objemu 120 l a 240 l. Ostatní druhy odpadů se budou dále třídit obvyklým způsobem.

DOOR-TO-DOOR systém spočívá v roztřídění co nejvíce odpadu na jednotlivé suroviny, aby toho směsného, který z černých popelnic putuje přímo na skládku, ubylo. Hlavním cílem této změny je tak zvýšit komfort pro obyvatele obce a dlouhodobě udržet ceny za svoz a likvidaci odpadu na přijatelné hladině.

V roce 2023 si nechalo Zastupitelstvo obce Smidary zpracovat Analýzu odpadového hospodářství obce Smidary. 

Analýza odpadového hospodářství Smidary 

Analýza odpadového hospodářství je strategickým dokumentem o stavu a vývoji nakládání s odpady v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Zpracování tohoto dokumentu bylo nutné z důvodu změn, které budou potřeba v naší obci nastavit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ale také z krajských plánů odpadového hospodářství a plánu odpadového hospodářství České republiky.

Současný systém nakládání s odpady v obci Smidary není efektivní a v budoucnu by mohl způsobit řadu problémů. Jedním z nich je nedostatečná síť sběrných stanovišť. Na 1 sběrné stanoviště připadá přibližně 170 obyvatel. Optimální počet obyvatel na 1 sběrné místo se pohybuje okolo 100-150 obyvatel, proto bylo doporučeno v budoucnu přejít na door-to-door systém. 

Dalším výrazným problémem je neukázněnost občanů při třídění. V kontejnerech na tříděný odpad je tak neustále odkládán i odpad, který do těchto nádob nepatří (komunální, průmyslový, biologický). Svozová společnost pak odmítá vývoz tříděného odpadu, v horším případě zastavuje i třídící linku a obci tak hrozí velké pokuty.

kontejner

Hlavní zatěžkávací zkouškou je nový zákon o odpadech. Obce a města s nadlimitním množstvím směsného, netříděného odpadu budou za toto nadlimitní množství platit rok od roku více peněz. V roce 2023 byl tento hmotnostní limit překročen o 50 kg na 1 občana. V případě překročení limitu bude toto nadlimitní množství odvezeného komunálního odpadu doúčtováno obci Smidary částkou 750 Kč/t. Tuto finanční zátěž jsme povinni promítnout občanům do poplatku za komunální odpad. Každý rok se hmotnostní limit bude snižovat. Na rok 2024 se jedná o 170 kg/1 trvale žijícího občana. 

Zkušenosti obcí a měst, které zavedli door-to-door systém je nad očekávání. Nejen, že se výrazně snížil objem komunálního odpadu, ale zvýšil se poměr vytříděného odpadu. Ubylo problémů s nepořádkem a špatně vytříděným odpadem. 

Od roku 2030 bude skládkování energeticky využitelného odpadu zakázáno.

Zastupitelstvo obce Smidary na svém 3. veřejném zasedání 5. 9. 2023 schválilo změnu systému na třídění odpadu u plastu a papíru na DOOR-TO-DOOR systém. V červnu byla schválena dotace pro obec Smidary na podporu DOOR-TO-DOOR systému (konkrétně nádoby na plast a papír). O přesném termínu změny budeme informovat prostřednictvím webových stránek obce nebo místním rozhlasem. Informace Vám také rádi podáme na OÚ ve Smidarech.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Části obce