Obec Smidary
ObecSmidary
Mapa webu

Komunální odpad

Termíny svozů:

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Poplatek se platí za odkládání komunálního odpadu z nemovitosti v obci zahrnující byt, rodinný dům nebo rekreační objekt. Výše poplatku záleží na četnosti svozu u objednané kapacity. 

Pro rok 2024 se jedná  o měsíční svoz (950,-- Kč), 14 denní svoz (1900,-- Kč). V případech, kdy kapacita nestačí se může přiobjednat i jednorázový plastový pytel (67,-- Kč).

 

Poplatek jsou povinni hradit poplatníci:

1) lidé, kteří mají v obci bydliště (skutečně tam žijí) a také

2) vlastníci nemovitostí, ve kterých nikdo nemá bydliště.

Poplatek od poplatníků vybere a odvede obecnímu úřadu plátce:

1) společenství vlastníků jednotek nebo

2) vlastník nemovitosti.

 

Co když odpad odvážím pryč z obce?

Platíte - nezáleží na tom, kde se odpadu zbavíte, ale na tom, kde vznikl (např. již vyprázdněním obalu). Odpad neodvážejte, odložte ho v obci, v níž vznikl.

 

Co když odpad nevytvářím nebo nemovitost nikdo neužívá?

Neplatíte, pokud:

1) máte v obci hlášený pobyt, ale nezdržujete se tam (trvale žijete jinde),

2) se Vaše nemovitost dlouhodobě vůbec neužívá - toto tvrzení je nutné doložit (prokázat) OÚ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ vč. např. účtu za elektřinu s nulovým odběrem.

Předpokládá se, že pokud někde žijete (užíváte nemovitost), většinou vytváříte i směsný komunální odpad, který musíte odložit v obci, kde vznikl, tedy do jejího systému odpadového hospodářství.

 

Co když se během roku odstěhuji nebo prodám nemovitost?

Zaplatíte ještě za celý měsíc, na jehož konci jste v obci žili. Pokud se přistěhujete, platíte již za měsíc, na jehož konci jste v obci žili.

 

Co když nezaplatím?

Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníků a odvést ho obecnímu úřadu.

Když to neudělá, vyměří mu OÚ poplatek k přímé úhradě platebním výměrem a neodvedený poplatek (nebo jeho část) může několikanásobně zvýšit dle OZV.

Poplatník je povinen zaplatit poplatek plátci (aby ho odvedl OÚ). Když to neuděláte, může se plátce domáhat zaplacení u soudu. Pokud soud prohrajete, budete muset zaplatit mnohem víc (zvýšený místní poplatek, soudní poplatek, případně odměnu advokáta).

 

Na zaplacení nemám peníze!

Pokud pobíráte dávky na bydlení (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení), doložte zaplacení poplatku úřadu práce, aby podle toho upravil výši dávek.

 

Může přijít exekutor?

Pokud nezaplatíte vyměřený poplatek, může OÚ dluh vymáhat sám, popř. přes soudního exekutora. Pokud nesplníte rozhodnutí, kterým Vám soud uložil zaplatit poplatek plátci, může plátce navrhnout exekuci.

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Části obce