Obec Smidary
ObecSmidary
Mapa webu

Dokončené projekty

Projektová příprava realizační dokumentace „Rekonstrukce polytechnického pavilonu ZŠ Smidary“

Projektová příprava realizační dokumentace „Rekonstrukce polytechnického pavilonu ZŠ Smidary“

Datum: 3. 1. 2024

2023

po rekonstrukci

Boží Kříž, hřbitov Loučná Hora

Datum: 18. 9. 2023

2023

Dětská hřiště

Datum: 18. 9. 2023

2023

po rekonstrukci

Náměstí Prof. Babáka

Datum: 18. 9. 2023

2023

Místní energetická koncepce

Datum: 9. 8. 2023

Smidary 2023

oplocení LOUČNÁ HORA

Rekonstrukce oplocení hřbitova v Loučné Hoře II.

Datum: 31. 5. 2023

2023

hřbitov

Rekonstrukce hřbitova v Loučné Hoře - etapa I.

Datum: 9. 12. 2021

2022

Fotografie

Kanalizace a ČOV

Datum: 19. 11. 2020

V roce 2017 jsme získali na akci " Kanalizace a ČOV Smidary" podporu v rámci OPŽP od Ministerstav životního prostředí ČR ve výši 43 553 642,25 Kč a v r. 2018 pak byla získána další investiční finanční podpora z Královehradeckého kraje ve výši 3 000 000,- Kč.  

Záchrana a obnova božích muk v Červeněvsi

Záchrana a obnova božích muk v Červeněvsi

Datum: 18. 11. 2020

Na základě přidělené dotace z Ministerstva zemědělství ČR se provádí oprava božích muk v Červeněvsi z programu "údržba a obnova kulturních a venkovských prvků"

Oprava zvonice kostela sv. Jiří v Loučné Hoře

Oprava zvonice kostela sv. Jiří v Loučné Hoře

Datum: 17. 11. 2020

Dne 3.9.2020 schválilo Zastupitelstvo obce na 4. zasedání přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 123 000,- Kč z Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek.

Varhany

Oprava a servis varhan v kostele sv. Jiří v Loučné Hoře

Datum: 16. 11. 2020

Dne 5.2.2020 bylo na 1.jednání ZO schváleno uzavření smlouvy o dílo " Oprava a servis varhan Amadea Hanische v kostele sv. Jiří v Loučné Hoře " se zhotovitelem Ivanem Bokem, v celkové částce 154.000,- Kč bez DPH.

Socha anděla

Socha anděla

Datum: 15. 11. 2020

Na konci května 2020 byla na hřbitově v Chotělicích umístěna socha anděla. Socha byla zhotovena z kmene lípy, který byl pokácen z důvodu realizace nového projektu "Revitalizace zeleně". Autorem díla je Bc. Martin Kučera z Nového Bydžova. Cena řezbářské práce je 23 000,- Kč.

Úprava parku Hradčany s herními prvky

Úprava parku Hradčany s herními prvky

Datum: 14. 11. 2020

Dne 22.září 2017 proběhlo slavnostní otevření parku na Hradčanech, který prošel během léta celkovými úpravami na multifunkční prostor pro malé i velké. Na tuto akci pod názvem " Doplnění mobiliáře a herních prvků v parku na Hradčanech" byla získána dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova".

Zateplení budovy základní školy

Zateplení budovy základní školy

Datum: 13. 11. 2020

Obec získala v rámci OPŽP z prostředků Státního fondu ŽP ČR částku 14 172 529,50,- Kč na akci " Energeticky úsporná opatření Základní školy ve Smidarech". Celkové náklady díla se vyšplhaly k částce 21 930 691,- Kč.

Zateplení a oprava WC v MŠ

Zateplení a oprava WC v MŠ

Datum: 12. 11. 2020

Do konce listopadu 2013 se provedla akce " Energeticky úsporná opatření MŠ Smidary" za pomoci podpory z Operačního programu životního prostředí. V souběhu s touto akcí byla provedena II. etapa Oprav hygienických zařízení .

Adaptace zdravotního střediska 1

Adaptace zdravotního střediska

Datum: 11. 11. 2020

Adaptace veřejné budovy zdravotního střediska ve Smidarech

Nadace VIA

Datum: 10. 11. 2020

Nadace VIAVýznamným partnerem obce na poli neziskových veřejně prospěšných organizací je Nadace VIA.

TIS Novobydžovsko a Chlumecko

TIS Novobydžovsko a Chlumecko

Datum: 9. 11. 2020

Naše obec je partnerem projektu „Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko“

Nadace Partnerství

Datum: 8. 11. 2020

Obec Smidary dlouhodobě spolupracuje s brněnskou Nadací Partnerství.

KPPO KHK

Datum: 7. 11. 2020

Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje

2. změna územního plánu

Datum: 5. 11. 2020

Územní plán sídelního útvaru Smidary, změna č. 2

Kostel sv.Stanislava ve Smidarech

Datum: 4. 11. 2020

Oprava kostela sv.Stanislava ve Smidarech - vyhodnocení stavebních prací v roce 2010.

Urbanistická studie

Datum: 3. 11. 2020

V současné době probíhá finalizace návrhu dalšího urbanistického rozvoje Smidar.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Části obce