Obec Smidary
ObecSmidary
Mapa webu

Tříděný odpad

NĚKOLIK RAD JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT ODPAD

 • Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat zdarma u prodejců nebo na vybraných místech.

 • Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.

 • Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má jen když obaly delší dobu skladujete.

 • Z PET lahví sundejte tzv. rukávový návlek. To je etiketa na PVC fólii, která znemožňuje recyklaci.

 • Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.

 • Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.

 • Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil do směsného odpadu.

 • Některé odpady od Vás mohou převzít jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné odpady, azbest, apod.

 • Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství, skončí ve spalovně – i když jsou recyklovatelné.

Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu - sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovek. Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa.

Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do ovzduší i nebezpečné splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví. 

Ještě než cokoli vyhodíte, zkuste se zamyslet, jestli by to nešlo znovu použít. Prodloužení životnosti čehokoli je mnohem přínosnější, než recyklace a ekologická likvidace dohromady.

A

 • ALOBAL  Sběrné nádoby na drobný kovový odpad, sběrný dvůr.

 • AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, specializované firmy.

 • AKVÁRIA Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.

 • AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr.

 • AUTOSKLO  Sběrný dvůr.

 • AZBEST Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu.

B

 • BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad.

 • BALICÍ PAPÍR  Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu.

 • BARVY Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!

 • BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad.

 • BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery, tak tam. Jinak směsný odpad  

 • BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast!

 • BLISTRY od léků, bonbonů (takový ten plast slepený s  hliníkem) směsný odpad.

 • BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace, které je pak dodávají do chudších částí světa. Jinak směsný odpad.

C

 • CD Směsný odpad. 

 • CELOFÁN Směsný odpad.

 • CEMENT Ztvrdlý cement nebo cementové bloky na sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod. 

 • CIGARETY Popelník, poté směsný odpad.

 • ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný odpad. Nepálit v kamnech!

 • ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad (poznáte podle informačních značek na obalu). Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D

 • DEODORANTY (obaly) v plastových do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosolové (pod tlakem) směsný odpad - ne do kontejneru na kovy.

 • DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavební odpad.

 • DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr.

 • DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. 

 • DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad.

 • DURAL Sběrný dvůr.

E

 • ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu.

 • ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.

F

 • FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.

 • FOTOGRAFIE Směsný odpad. Staré, bez lesklého povrch možno kontejner na papír.

 • FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.

G

 • GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru.

 • GUMA Směsný odpad.

H

 • HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky.

 • HLINÍK Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst, popřípadě se někdy sbírá ve školách.

 • HOBRA Sběrný dvůr.

 • HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad.

 • HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Kontejnery na drobný kovový odpad, směsný odpad.

CH

 • CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr. Menší do kontejnerů na drobný kovový odpad.

 • CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I

 • IGELIT Žlutý kontejner na plast.

 • INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).

J

 • JUTA Směsný odpad.

K

 • KABELY Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.

 • KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.

 • KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr.

 • KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty.

 • KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu.

 • KERAMIKA, KERAMICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad, sběrný dvůr, jde o stavební odpad.

 • KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.

 • KOBERCE Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.

 • KOMPOSTOVATELNÉ OBALY Pokud máte kompost, tak na kompost. Jinak směsný odpad.

 • KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad.

 • KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla. Tlakové kovové nádobky směsný odpad.

 • KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad.

 • KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.

 • KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.

 • KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.

 • KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L

 • LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. 

 • LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Nesplachovat do WC!

 • OBALY OD LÉKŮ  podle materiálu. 

 • LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.

 • LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.

 • LINOLEUM Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit! Ne do kontejnerů na plast!

M

 • MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Směsný odpad.

 • MOLITAN Sběrný dvůr, směsný odpad.

 • MATRACE Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.

 • MIKROTEN Žlutý kontejner na plast.

 • MÍČE Do brány nebo do směsného odpadu.

 • MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita.

 • MONITORY Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N

 • NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.

 • NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) Oranžový kontejner. Jinak podle pokynů v místě vašeho bydliště. Smidarsko – do kontejnerů na plast.

 • NEREZ Sběrný dvůr, menší předměty kontejnery na drobný kovový odpad.

 • NOVODUR Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty!

 • NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast!

O

 • OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.

 • OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.

 • OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr. .

 • OCEL Sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov.

P

 • PAPÍR Modrý kontejner.

 • PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad. Pokud nejsou chemicky ošetřené, možno kompostovat.

 • PILINY V malém množství lze čisté piliny kompostovat nebo dát do kontejnerů na bioodpad. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad. 

 • PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr.  Z PET lahví odstraňte PVC etikety.

 • PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.

 • PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC Žlutý kontejner na plast.

 • PLECHOVKY (alu) Kontejnery na drobný kovový odpad.

 • PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.

 • PLEXISKLO Sběrný dvůr.

 • PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr. 

 • POČÍTAČE A POČÍTAČKY Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce. 

 • POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografie možno do kontejneru na papír.

 • POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty. POZOR, ne polystyren stavební, který může obsahovat zpomalovače hoření.

 • POLYURETAN Sběrný dvůr, směsný odpad.

 • PORCELÁN Směsný odpad

 • POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.

 • PVC Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. 

Q

 • Žádný odpad od Q ještě neexistuje...

R

 • REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.

 • ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.

 • RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK: kontejner na papír, směsný odpad , bioodpad nebo kompost.

 • ŘEDIDLA Dobře uzavřené do kontejneru na nebezpečný odpad. Nebo sběrný dvůr. Nevylévat do odpadu!

S

 • SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Směsný odpad. 

 • SÁDROKARTON Sběrný dvůr.

 • SAMOLEPKY i podklad samolepky do směsného odpadu.

 • SILIKONY Směsný odpad.

 • SILON Směsný odpad.

 • SKELNÁ VATA Sběrný dvůr. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším množství specializovaná firma.

 • SKLENICE Kontejner na sklo. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu.

 • SKLO Kontejnery na sklo. Bílé na čiré (průhledné) a zelené na barevné sklo. Pozor! Ne všechno sklo je možno vhazovat do těchto kontejnerů.

 • STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH Zabalit do plastu a směsný odpad. Pokud je 100% přírodní je možno ho kompostovat nebo bioodpad.

 • STŘELIVO Specializované firmy. .

 • SUŤ Sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o stavební odpad.

 • ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.

T

 • TAMPONY Směsný odpad.

 • TAPETY Směsný odpad.

 • TEFLON Směsný odpad.

 • TELEVIZORY Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.

 • TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají, nutno se informovat předem. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně!

 • TÉROVÝ PAPÍR Sběrný dvůr.

 • TEXTIL Dále použitelný: sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr. Nepoužitelný nebo zašpiněný textil do směsného odpadu.

 • TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN Zpětný odběr, multifunkční kontejnery na elektroodpad.

 • TRÁVA POSEKANÁ Kompost, bioplynná stanice.

 • TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD. Žlutý kontejner na plasty.

 • TUKY Z KUCHYNĚ Pečlivě uzavřít do PETky a do kontejneru na tuky, nebo do směsného odpadu. Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a vhodíme do směsného odpadu.

U

 • UHYNULÁ ZVÍŘATA Možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné vody.

 • UMAKART Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

V

 • VARNÉ SKLO Směsný odpad.

 • VATA Směsný odpad.

 • VÍČKA OD PET LAHVÍ Ideálně separovat a odevzdávat odděleně od PETek.  

 • VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. Kontejnery na drobný kovový odpad.

 • VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. Žlutý kontejner na plasty.

 • VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod) Do žlutého kontejneru. Netřeba rozebírat. Stejně tak jejich plastové obaly. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír.

 • VOSK ZE SVÍČEK. Směsný odpad.

 • VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Stejně tak kelímky na nápoje (nejedná se ale o vosk, ale o plastovou izolaci).

Z

 • ZÁCLONY A ZÁVĚSY Sběrný dvůr, kontejnery na textil.

 • ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad.

 • ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY Sběrné kontejnery Ekolampu, sběrný dvůr.

 • ZEMINA Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma.

 • ZRCADLA Směsný odpad.

 • ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE Směsný odpad.

 • ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE Nutná odborná likvidace!! 

 • ŽELEZO Do výkupen, sběrný dvůr. 

Toto je část obsahu webu trideniodpadu.cz.

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Části obce