Obec Smidary
ObecSmidary
Mapa webu

Obecné informace

Cíle sociální služby

 • podporovat klienty v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy;
 • při poskytování služby zachovat lidskou důstojnost, nezávislost a umožnit co nejdéle žít v domácím prostředí;
 • působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti, motivovat klienty k takovým činnostem, které posilují jejich sociální začleňování;
 • poskytovat službu v nejvyšší možné kvalitě, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb;
 • zajišťovat informace o poskytovaných službách tak, aby byly dostupné a srozumitelné pro klienty i širokou veřejnost;
 • podporovat klienty ve využívání běžných služeb, které jsou v daném místě veřejné

Základní principy sociální služby

 • respektování základních lidských práv a svobod klientů a zachování lidské důstojnosti;
 • možnost svobodného vyjádření potřeb, přání a stížností klientů;
 • naplňování individuálních přání a představ klientů;
 • rovný přístup ke všem;
 • svobodné rozhodování;
 • podpora začleňování uživatelů do obce;
 • spolupráce s rodinou klienta a jeho blízkými, v případech, kdy to rodina či klient potřebuje;
 • odborná podpora, pomoc a pochopení jako základ služby, profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků

Nabízené činnosti

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití;
 • pomoc při oblékání a svlékání;
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru;
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny;
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
 • pomoc při použití WC;

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška jídla;
 • pomoc při přípravě jídla a pití;
 • příprava a podání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti;
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti;
 • donáška vody (z důvodu havárie dodávky vody);
 • topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení;
 • běžné nákupy a pochůzky;
 • velký nákup;
 • praní a žehlení ložního prádla;
 • praní a žehlení osobního prádla

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení k lékaři, na úřady a instituce, poskytující veřejné služby

6. Fakultativní činnosti

 • osobní kontakt s klientem v bytě

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

 • smlouva se vždy uzavírá v písemné podobě;
 • při uzavírání smlouvy je přítomna ze strany poskytovatele starostka, sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách, ze strany žadatele – samotný žadatel;
 • smlouva se ujednává na základě individuálních potřeb žadatele, je uzavírána na dobu určitou - 1 rok;
 • v případě změn /např. změna ceníku, rozšíření či zúžení poskytovaných služeb/ je smlouva aktualizována formou číslovaných dodatků;
 • vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby je možné stáhnout na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení“;

Stížnost na způsob a kvalitu poskytovaných služeb

Všichni uživatelé služeb poskytovaných pečovatelskou službou mají možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaní služeb, aniž by tím byli ohroženi. Stížnost je chápána jako výkon práva uživatele a podnět ke zvýšení kvality služeb. Stížnost může podat klient sociální služby, jeho zákonný zástupce, rodinný příslušník, případně fyzická či právnická osoba zastupující zájem klienta (např. přítel, lékař, právník). Stížnost lze vložit do schránky stížností, která se nachází v zadním vchodu DPS Loučná Hora nebo jej může klient předat přímo starostce či sociální pracovnici, popř. zaslat na e-mail: podatelna@smidary.cz. Stížnost lze podat i anonymně, ústní nebo písemnou formou. Doručená stížnost musí být klientem, jako „stížnost“ označena. Lhůta pro vyřízení stížnosti je stanovena na maximálně 30 dní od jejího podání.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Části obce