Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky:

OZV č. 1/2019 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 2/2019 - O místním poplatku ze psů

OZV č. 3/2019 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OZV č.4/2019 - O poplatku za komunální odpad

                          Příloha č. 1

                        Příloha č. 2

 

OZV č. 10/2001 - O čistotě a veřejném pořádku v obci Smidary

OZV č..4/2007 - Požární řád obce ,příloha k vyhlášce č.4/2007

Řád veřejného pohřebiště + ceník

Směrnice

          /2015 - pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

   č. 2/2017 - pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice - pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí             Dokumenty ke stažení :  Žádost o dotaci z rozpočtu OBCE SMIDARY                                                                                  Smlouva o poskytnutí dotace

Nařízení

č. 1/2009 - o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Pronájem sálu SOKOLOVNY VE SMIDARECH