Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky:

č. 10/2001 - O čistotě a veřejném pořádku v obci Smidary

č.4/2007 - Požární řád obce ,příloha k vyhlášce č.4/2007

č. 2/2011 - o místním poplatku ze psů

č. 3/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

č.1/2012 - hřbitovní řád + ceník

č. 2/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů

č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smidary

 

Směrnice

č. 1/2015 - o poskytování popelnic občanům

        /2015 - pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

č. 2/2017 - pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Nařízení

č. 1/2009 - o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

Pronájem sálu SOKOLOVNY VE SMIDARECH

 

Směrnice - pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí     Dokumenty ke stažení :  Žádost o dotaci z rozpočtu OBCE SMIDARY

                                                                            Smlouva o poskytnutí dotace