Navigace

Obsah


Usnesení a zápis zastupitelstva obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Usnesení a zápis ze 4. zasedání ZO dne 3.9.2020 09.09.2020 24.09.2020

Rozpočty a rozpočtová opatření obce

Závěrečný účet obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet za r. 2019 10.06.2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020 - 2024 18.12.2019

Poskytnuté dotace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rok 2020 17.01.2020
Rok 2019 28.01.2019
Rok 2018 02.02.2018
Rok 2017 05.01.2017
Rok 2016 15.01.2016

Sdělení a informace z obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Mimořádná opatření - epidemie koronaviru 15.04.2020

Dražební vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
DV - Exekutorský úřad Praha 8, čj.: 204 EX 2623/19-264 18.08.2020 22.09.2020
DV - dražby dobrovolné č. 042020 03.08.2020 05.10.2020

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Volby do ZASTUPITELSTEV KRAJů 17.08.2020
Volby do SENÁTU PARLAMENTU ČR 17.08.2020
služba na občanských průkazech 03.09.2020

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 08.09.2020
Oznámení o ustanovení opatrovníka účastníkům řízení z JVP 26.09.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka řízení z JVP - KoPÚ Skřivany , vč. ucelené části k.ú. Červeněves 24.06.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ v k.ú. Chotělice, vč. ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota 02.07.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ v k. ú. Křičov, vč Smidarská Lhota a Starý Bydžov 28.11.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy - Smidary a Ohnišťany 29.01.2018
Oznámení o ustanovení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy - Smidary 27.11.2017
Oznámení o ustanovení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy - Loučná Hora 13.02.2017
Oznámení o ustanovení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy - Křičov vč. k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov 13.10.2017
Oznámení o ustanovení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy - Červeněves, Smidarská Lhota, Chotělice 29.01.2018
Oznámení o ustanovení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy - Červeněves 02.09.2016
Oznámení o ustanovení opatrovníka 03.06.2019
Oznámení o stanovení opatrovníka - KoPÚ Smidary, vč Červeněves, Chotělice a Smid. Lhota 20.12.2018
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním 03.09.2020 03.11.2020
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství 6.12.2019 09.12.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - změny v opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona povinnosti vlastníka lesa 06.04.2020 31.12.2022
Opatření obecné povahy - změny a doplnění v opatřeních MZ ČR 03.08.2020 31.12.2022
Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníka lesa 04.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - doplnění opatření pro vlastníky lesa 30.08.2019 31.12.2022

DSO Pocidlinsko