Navigace

Obsah

Skončila platnost odpadových známek pro rok 2019. První 14 denní vývoz na známky 2020 je 8.4.2020,  první měsíční vývoz je 22.4.2020. Poslední termín zaregistrování se na rok 2020 je ve středu 1.4.2020 od 8 - 11 hod. Občané , kteří nebudou pro rok 2020 registrování , odevzdají popelnice ( které jsou majetkem firmy FCC Lodín) nejdéle do 30.4.2020 na obecní úřad. V případě neodevzdání nádob, budeme vyžadovat nahrazení ceny nádoby v plné výši. 

 

Komunální odpad:

s

přihláška k registraci

Dle nové Obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad se každý občan, který má zájem o zprostředkovaní vývozu komunálního odpadu na rok 2020 firmou FCC Lodín, musí dostavit od 1.2.2020 – 31.3.2020 na OÚ  Smidary k sepsání REGISTRACE.

Při registraci uvede své jméno, příjmení, datum narození, číslo popisné nemovitosti, kde se bude odpad vyvážet, jména, příjmení a datumy narození poplatníků, kteří budou odpadovou nádobu společně užívat, počet nádob a  hlavně počet svozů.

Svoz jedné nádoby – 26 svozů ročně ( 1 x 14 dní)                        1200,- Kč/rok

Svoz jedné nádoby – 12 svozů ročně (1 x měsíčně )                      600,- Kč/rok

Odpadové pytle se znakem    (doplněk vývozu)                                60,- Kč/pytel

Občané, kteří tento způsob vývozu nevyužijí, jsou povinni vrátit odpadové nádoby po ukončení platnosti známek  2019  na OÚ Smidary do 30.4.2020

Psi:

za každého psa, staršího 3 měsíců je roční poplatek 100 Kč/ 1 pes 

Středisková knihovna:

registrace na rok činí 100 Kč / 1 osobu

Pronájem hrobového místa

hrobka                   1000,- Kč/ 10 let

urnový hrob            300,- Kč/ 10 let

jednohrob                400,- Kč/ 10 let

dvouhrob                 600,- Kč / 10 let

kolumbárium           500,- Kč / 10 let