Navigace

Obsah

POZOR ZMĚNA:

ve vybírání poplatků  pro rok 2020

Komunální odpad:

s

přihláška k registraci

Dle nové Obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad se každý občan, který má zájem o zprostředkovaní vývozu komunálního odpadu na rok 2020 firmou FCC Lodín, musí dostavit od 1.2.2020 – 31.3.2020 na OÚ  Smidary k sepsání REGISTRACE.

Při registraci uvede své jméno, příjmení, datum narození, číslo popisné nemovitosti, kde se bude odpad vyvážet, jména, příjmení a datumy narození poplatníků, kteří budou odpadovou nádobu společně užívat, počet nádob a  hlavně počet svozů.

Svoz jedné nádoby – 26 svozů ročně ( 1 x 14 dní)                        1200,- Kč/rok

Svoz jedné nádoby – 12 svozů ročně (1 x měsíčně )                      600,- Kč/rok

Odpadové pytle se znakem    (doplněk vývozu)                                60,- Kč/pytel

Občané, kteří tento způsob vývozu nevyužijí, jsou povinni vrátit odpadové nádoby po ukončení platnosti známek  2019  na OÚ Smidary do 30.4.2020

Psi:

za každého psa, staršího 3 měsíců je roční poplatek 100 Kč/ 1 pes 

Středisková knihovna:

registrace na rok činí 100 Kč / 1 osobu

Pronájem hrobového místa

hrobka                   1000,- Kč/ 10 let

urnový hrob            300,- Kč/ 10 let

jednohrob                400,- Kč/ 10 let

dvouhrob                 600,- Kč / 10 let

kolumbárium           500,- Kč / 10 let