Navigace

Obsah

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Svoz nebezpečného odpadu probíhá na sběrných místech obvykle 2x ročně v termínech vyhlášených s dostatečným předstihem OÚ Smidary.

 

Z provozu automobilů:

Fotochemikálie:

Kosmetika:

 Tuky a oleje:

Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru:

Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné:

sbírané druhy neb.odp.+harmonogram.pdf (490.58 kB)