Navigace

Obsah

BIO ODPAD

Jde vlastně o jakékoliv odpady, které jsou aerobně nebo anaerobně rozložitelné.

Kontejner na bio odpad je přistaven v každé obci.

Termín svozu je zajištěn po telefonické domluvě, vždy v termínu březen až listopad.

Důrazně žádáme všechny občany, aby využívali přistavené kontejnery na  bio odpad a nevyváželi bio odpad na nezastavěné pozemky nebo pole.

Co patří do bioodpadu?

Z domácností:

Z hospodářství a ze zahrady:

Do bioodpadu nepatří: