Navigace

Obsah

KANALIZACE NENÍ ODPADKOVÝ KOŠ

Všechno má svůj řád - tedy i kanalizace


Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností a firem. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní nebo třeba mytí nádobí.

 

Druh odpadu

Popis odpadu

Kam odpad uložit?

biologický odpad

zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů

Kontejnery určené pro bioodpad nebo pro směsný odpad.

tuky

fritovací oleje

Pečlivě uzavřít do PET láhve vyhodit do kontejneru na tuky.

hygienické potřeby

dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky, ruličky od toaletního papíru a další čisticí textilní materiály

Jedná se o pevný odpad, patří tedy do kontejnerů na směsný odpad.

chemikálie a další nebezpečné látky

látky radioaktivní, karcinogenní, pesticidy, průmyslová hnojiva, organická rozpouštědla, hořlaviny, ředidla, ropné a omamné látky

Nebezpečné látky je nutné odvést do sběrného dvora nebo využít svozových dnů nebezpečného odpadu.

léky

nespotřebované léky na předpis nebo volně prodejné léky

Nepoužité léky vrátit do jakékoliv lékárny, která zařídí jejich odbornou likvidaci.

 

Biologický odpad

Zbytky jídel nevhazujeme do kanalizace proto, že bychom přispívali k blahodárnému životu potkanů a dalších živočichů a z důvodu usazování pevných látek a jejich zanášení kanalizační stoky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek.

 

Tuky

Tuky z domácností, které se dostanou do kanalizace, se ochladí a vzniknou z nich hrudky, které omezují průtočnost kanalizační sítě nebo jí zcela ucpou. Některé tuky se v kanalizaci rozloží a vzniknou z nich mastné kyseliny, které mohou způsobit korozi potrubí. V případě ucpání kanalizační stoky musí provozovatel kanalizace provést čištění stoky tlakovými vozy, které materiál zachytí a odvezou na skládku. Tyto náklady se mohou promítnout do ceny stočného, pro příští roky.

 

Hygienické potřeby  uvedené výše v tabulce, nevhazujeme do kanalizace z důvodu zanášení kanalizace, ale také proto, že obsahují kromě celulózového podílu i platové části, např. vatové tyčinky. Plastové části těchto hygienických potřeb nepodléhají rozkladu, na rozdíl od toaletního papíru, a mohou zanést, případně zničit čerpadla na ČOV. Následná nefunkčnost čerpadel může způsobit zatopení kanalizace.

 

Chemické látky

Některé látky jsou velice nebezpečné pro životní prostředí, ale i pro zdraví člověka. Některé látky mohou být hořlavé nebo výbušné a mohou mít negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod.

 

Léky

Podle pokynů výrobce léků bychom měli nevyužité léky vrátit do lékárny, která se postará o odbornou likvidaci odpadu.

 

Uvědomme si, že voda je základ života. Vodu si z přírody vypůjčíme, využijeme ji pro naše potřeby a následně vyčistíme a vrátíme zpět do přírody. Měli bychom tedy s vodou nakládat tak, abychom neškodili nejen životnímu prostředí, ale také našemu zdraví.