Navigace

Obsah

V současné době probíhá postupné připojování "soukromých" částí přípojek do veřejné části kanalizace, ukončené plastovou revizní šachtou. Hotové propojení je nutné nahlásit na obecní úřad s uvedením termínu kontroly tohoto připojení.  Pracovníci úřadu každou středu cca od 13 - 16 hod. provádějí kontrolu připojení dle nahlášených seznamů. Během kontrol je nutná účast majitelů ( nebo jejich zástupců).  Zkontrolované napojení bude v činnosti do konce roku 2019 jako zkušební provoz. Po této době bude s majiteli zkontrolované nemovitosti podepsána smlouva. K podepsání smluv budete včas vyzváni.

                                                                                       10.7.2019 Obecní úřad

 

Oznamujeme občanům, že v pátek 7.6.2019 a pondělí 10.6.2019 bude prováděna pokládka asfaltového potahu v ulici Hřbitovní a Náměstí Prof. Babáka ( kolem parku ). V tento den bude platit úplný zákaz vjezdu do těchto ulic. O víkendu budou silnice zpřístupněny. Děkujeme občanům za trpělivost.  

                                                                         Obecní úřad Smidary      

                               

Oznamujeme občanům, že dne 5.6.2019 bude provedena pokládka asfaltového potahu v ulici Dalesov, J.A. Komenského ( od hlavní silnice k ZŠ Smidary) a částečně v ulici Sokolská. V tento den bude platit úplný zákaz vjezdu do těchto ulic. Popelnice budou svezeny zaměstnanci f. Stavoka k hlavním silnicím. Předpokládané ukončení zákazu vjezdu je kolem 18,00 hod. Děkujeme občanům za trpělivost.  

                                                                                          Obecní úřad Smidary                                     

 

Vážení spoluobčané,

obecní  úřad   Vás tímto informuje  ohledně   připojení   Vaší   nemovitosti   na   nově

vybudovanou  splaškovou kanalizaci a ČOV ve Smidarech. V současné  době  můžete

připojovat Vámi vybudovanou „soukromou“ část přípojky do veřejné části přípojky,

ukončené plastovou revizní šachtou, která vyúsťuje do hlavního řádu kanalizace.

Před  zahrnutím zeminou  budete  informovat  pracovníky obecního  úřadu, kteří

Vás po dohodnutém  termínu  navštíví  a  provedou  vizuální  kontrolu  průchodnosti.

Následně se majitel nemovitosti dostaví na OÚ k sepsání „Smlouvy o odvádění

odpadních vod“. Upozorňujeme, že  do  splaškové  kanalizace  lze připojit pouze

splaškové odpadní vody  tj. WC, koupelnu, dřez, umyvadlo, pračku, myčku. Nelze 

napojovat dešťové svody, drenážní systémy apd.  Do splaškové   kanalizace   nelze  

splachovat např. vlhčené ubrousky, zbytky  z kuchyně  ( slupky z brambor, oleje,

kosti) , plasty, igelity , léky apod. 

                                                                                                        

                                                                                                                       Dana Draštíková

                                                                                                                              starostka 

 

 

Upozorňujeme občany , že dne 20. – 21. 3. 2019 bude zcela uzavřena ulice Kaprova      ( od hlavní silnice po křižovatku u čp. 123)  .

Dále pokračují  opravné práce na místních komunikacích v obci Smidary.

Bude prováděno frézování a výkopové práce kolem kanálů.

Žádáme občany o zvýšenou opatrnostpomalou jízdu v obci.

Práce budou pokračovat do konce dubna.

                                                             Obec Smidary  14.3.2019

 

Oznamujeme občanům, že byly zahájeny opravné práce na místních komunikacích v obci Smidary.

Bude prováděno frézování a výkopové práce kolem kanálů.

Žádáme občany o zvýšenou opatrnostpomalou jízdu v obci.

Práce budou pokračovat do konce dubna.

                                                                                        Obec Smidary  5.3.2019

 

 

Stavební práce pokračují kolem parku na Náměstí Prof. Babáka, v ulici Hřbitovní a v ulici Na Stávku ( panelová cesta od Tiby).

Stále žádáme o zvýšenou opatrnost a zákaz parkování aut v místech, kde probíhají stavební práce.

                                                             Obec Smidary  8.1.2019

 

 

Od 20.11.2018 budování hlavního řádu kanalizace Smidary pokračuje ulicí Ke Středisku a cestou za kostelem sv. Stanislava . Práce kolem parku na Náměstí Prof. Babáka se posouvají až po akci „ rozsvícení vánočního stromku „ .

Stále žádáme o zvýšenou opatrnost a zákaz parkování aut v místech , kde probíhají stavební práce.

                                                           Obec Smidary  14.11.2018

 

Budování hlavního řádu kanalizace Smidary pokračuje ulicí Ke Středisku a od 5.11.2018  ulicí Hřbitovní. Přípojky budou pokračovat kolem parku Hradčany a kolem parku na Náměstí Prof. Babáka.

Stále žádáme o zvýšenou opatrnost a zákaz parkování aut v místech, kde probíhají stavební práce.

                                                            Obec Smidary  30.10.2018

Dokončuje se hlavní řád kanalizace s napojování přípojek v ulici Husova .

Velké omezení dopravy :

Ve středu a ve čtvrtek 10.-11.října budou pokračovat práce na pokládání vrchní části vozovky v ulici Hradčany, Nádražní a Náměstí Prof. Babáka (křižovatka u benzinové stanice). Upozorňujeme občany, že v tuto dobu nebude v  uvedených ulicích možné vyjíždět auty ze svých pozemků. Doporučujeme parkování mimo uvedené ulice. Současně totiž bude probíhat i ohlášená oprava druhé poloviny silnic f. SÚS Hradec Králové.

Stále žádáme o zvýšenou opatrnost a zákaz parkování aut v místech , kde probíhají stavební práce.

                                                             Obec Smidary  9.10.2018

 

Dokončuje se hlavní řád kanalizace s napojování přípojek v ulici Husova . Stabilizace vozovky a pokládka živice probíhá v ulici Hradčanská a na křižovatce ulic J.A. Komenského a Náměstí Prof. Babáka (tj. u benzinové čerpací stanice ). Ostatní finální pokládka bude na hlavních silnicích dokončena během měsíce října.

Stále žádáme o zvýšenou opatrnost a zákaz parkování aut v místech , kde probíhají stavební práce.

                                                            Obec Smidary  26.9.2018

Hlášené uzavírky a omezení silnic se prodlužují do 31.10.2018 ( podrobnosti zveřejněny na edesce OÚ – veřejné vyhlášky - změna opatření)

 

V souvislosti s uložením inženýrských sítí a části kanalizačního řádu budou v obci výrazná omezení dopravy viz: obecni-urad/uredni-deska/ - ostatní dokumenty , opatření obecné povahy

 

 

Dokončují se přípojky v ulici Zahradní a Hradčany ( směr Smidarská Lhota). V ulici Husova pokračuje pokládka hlavního řádu (směr od Chotělic ke křižovatce s ulicí Hradčanská).V ulicích Hradčanská a Nádražní pokračují práce na komunikacích za použití světelné signalizace.

Stále žádáme o zvýšenou opatrnost a zákaz parkování aut v místech , kde probíhají stavební práce.                                                             Obec Smidary  11.9.2018

 

Hlášené omezení provozu hlavních silnic  se prodlužují do 31.10.2018

Původně plánované omezení provozu na  hlavních silnicích : 

vždy průjezd jedním jízdním pruhem 

I.etapa: (1.4.- 31.8.2018) - ulice Nádražní, J.A. Komenského, Náměstí                                                       Prof. Babáka, Medříčská

II.etapa: ( 1.7. - 30.9. 2018)    -   ulice Hradčanská

III.etapa ( 1.8. - 30.9.2018)    -    ulice Husova

 

Oznámení občanům:

Součástí budování kanalizace v obci, je následná oprava silnic a chodníků . Podmínky dotace této akce zakazují zásah do opravených komunikací po dobu 5 let. Vzhledem k této skutečnosti upozorňujeme občany, aby budování případných dalších přípojek k vlastním nemovitostem (vodovodní, plynové apod.) naplánovali v průběhu budování kanalizace,  před vlastní opravou silnic a chodníků.

 

 

Pokračuje dokončení přípojek v ulici Kaprova a Hradčany ( směr Smidarská Lhota). Po zhotovení vrchní vrstvy silnice J.A. Komenského , Náměstí Prof. Babáka a Medříčské se s opravou  vozovky bude pokračovat  od čerpací stanice k ulici Hradčany (směr Sm. Lhota). Po otevření silnice na Chotělice ( směr zámek) budou započaty práce na hlavním řádu v ulici Husova.  Stále žádáme o zvýšenou opatrnost a zákaz parkování aut v místech , kde probíhají stavební práce.

 

                                                             Obec Smidary  28.8.2018

 

Hlášené uzavírky a omezení silnic se prodlužují do 31.10.2018 ( podrobnosti zveřejněny na edesce OÚ – veřejné vyhlášky - změna opatření)

 

V úterý a ve středu ( 28.- 29. srpna) bude položena  vrchní vrstva silnice v ulici J.A. Komenského, přes Náměstí Prof. Babáka a v ulici Medříčská (směr Nový Bydžov – Chotělice , zámek).  V tuto dobu nebude umožněno PARKOVÁNÍ a POUŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH VJEZDů  v uvedených  ulicích.  Žádáme občany, aby svá vozidla na tyto 2 dny přeparkovali do jiných ulic!!!

                                                             Obec Smidary  24.8.2018

Hlášené uzavírky a omezení silnic se prodlužují do 31.10.2018 ( podrobnosti zveřejněny na edesce OÚ – veřejné vyhlášky - změna opatření)

 

Byly zahájeny práce na hlavním řádu v ulici Zahradní a pokračuje budování přípojek v ulici Družstevní, Hradčanská  - směrem na Smidarskou Lhotu, J.A. Komenského, Kaprova a v ulici Nová.  Od 1.8. 2018 je zcela uzavřena ulice Medříčská s objízdnou trasou ulicí Husova, z důvodu opravy komunikace.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou!!! Parkování v těchto místech je zakázáno!

                                                             Obec Smidary  14.8.2018

 

Budování hlavního řádu kanalizace pokračuje ulicí Družstevní. Práce na kanalizačních přípojkách pokračují v Hradčanské ulici směrem na Smidarskou Lhotu, ulici J.A. Komenského, Kaprova a v ulici Nová.  Od 1.8. 2018 bude uzavírka ulice Medříčská s objízdnou trasou ulicí Husova.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou!!! Parkování v těchto místech je zakázáno!

                                                             Obec Smidary  24.7.2018

Oznámení občanům:

Součástí budování kanalizace v obci, je následná oprava silnic a chodníků . Podmínky dotace této akce zakazují zásah do opravených komunikací po dobu 5 let. Vzhledem k této skutečnosti upozorňujeme občany, aby budování případných dalších přípojek k vlastním nemovitostem (vodovodní, plynové apod.) naplánovali v průběhu budování kanalizace,  před vlastní opravou silnic a chodníků.

                                                                      

Upozorňujeme občany, že během výkopových prací dochází k dočasnému úbytku vody ve studních. Po ukončení odčerpávání a zasypání výkopů by se voda ve studních měla obnovit.

                                                                            

Plánované omezení provozu na  hlavních silnicích : 

vždy průjezd jedním jízdním pruhem 

I.etapa: (1.4.- 31.8.2018) - ulice Nádražní, J.A. Komenského, Náměstí                                                       Prof. Babáka, Medříčská

II.etapa: ( 1.7. - 30.9. 2018)    -   ulice Hradčanská

III.etapa ( 1.8. - 30.9.2018)    -    ulice Husova

 

Budování hlavního řádu kanalizace pokračuje křižovatkou ulic J.A. Komenského a Náměstí Prof. Babáka, kolem parku na Náměstí Prof. Babáka, v ulici Kaprova a Družstevní. Práce na kanalizačních přípojkách pokračují v Hradčanské ulici směrem na Smidarskou Lhotu, ulici J.A. Komenského a nově v ulici Kaprova a Na Stávku.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou!!! Parkování v těchto místech je zakázáno!

 

                                                             Obec Smidary 10.7.2018

 

Na akci „kanalizace Smidary“  budou pokračovat od 4.7.2018 frézovací práce v ulici Zahradní, Družstevní a následně v ulicích Náměstí Prof. Babáka ( kolem parku), Hřbitovní a U Střediska. Hlavní řád kanalizace bude pokračovat v ulici Hradčanská (směr Smidarská Lhota), následně v ulici Kaprova a Náměstí Prof. Babáka (kolem parku). Budování přípojek pokračuje v ulici J.A. Komenského a od Náměstí Prof. Babáka směrem na Smidarskou Lhotu.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou!!! Parkování v těchto místech bude zakázáno!

                                                           Obec Smidary 26.6.2018

 

 

Od středy 13.6.2018  pokračují práce na hlavním řádu na Náměstí Prof. Babáka a v ulici Hradčanská ( od Smidarské Lhoty). V těchto ulicích  současně probíhá  i budování přípojek. Budou následovat přípojky v ulici J.A.Komenského (směrem na Nový Bydžov). Práce ve vedlejších ulicích budou dočasně pozastaveny.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou!!! Parkování v těchto místech bude zakázáno!

                                                             Obec Smidary 12.6.2018

 

Od středy 23.5.2018  pokračují frézovací a výkopové práce hlavního kanalizačního řádu na Náměstí Prof. Babáka do ulice Hradčanská (směr Smidarská Lhota) a  v ulici Nová. Dále pokračuje budování přípojek v ulici Medříčská a následně v ulici J.A. Komenského. V ulici Zahradní a Družstevní budou zahájeny přípravné práce  ( frézování). Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou!!! Parkování v těchto místech bude zakázáno!

                                                            Obec Smidary 17.5.2018

 

Oznámení občanům:

Součástí budování kanalizace v obci, je následná oprava silnic a chodníků . Podmínky dotace této akce zakazují zásah do opravených komunikací po dobu 5 let. Vzhledem k této skutečnosti upozorňujeme občany, aby budování případných dalších přípojek k vlastním nemovitostem (vodovodní, plynové apod.) naplánovali v průběhu budování kanalizace,  před vlastní opravou silnic a chodníků.

                                                                      

Upozorňujeme občany, že během výkopových prací dochází k dočasnému úbytku vody ve studních. Po ukončení odčerpávání a zasypání výkopů by se voda ve studních měla obnovit.

                                                                            

Plánované omezení provozu na  hlavních silnicích : 

vždy průjezd jedním jízdním pruhem 

I.etapa: (1.4.- 31.8.2018) - ulice Nádražní, J.A. Komenského, Náměstí                                                       Prof. Babáka, Medříčská

II.etapa: ( 1.7. - 30.9. 2018)    -   ulice Hradčanská

III.etapa ( 1.8. - 30.9.2018)    -    ulice Husova

 

Frézovací a výkopové práce hlavního kanalizačního řádu se dokončují v ulici Nádražní, Medříčská ( po obecní úřad ) a Žižkova. Budování přípojek pokračuje v ulici Medříčská ( po obecní úřad). Nově začíná budování hlavního řádu v ulici J.A. Komenského  ( k čerpací stanici ).

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou!!! Parkování v těchto místech bude zakázáno!

                                                        Obec Smidary 24.4.2018

 

Frézovací a výkopové práce hlavního kanalizačního řádu pokračují v ulici Nádražní, Medříčská a Žižkova. Budování přípojek pokračuje v ulici J. A. Komenského ( směrem ke škole ) a nově začne v ulici Medříčská.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou!!! Parkování v těchto místech bude zakázáno!

                                                                Obec Smidary 10.4.2018

 

Po Velikonočních svátcích začínají frézovací a výkopové práce v ulici Nádražní a Medříčská. Dále pokračují výkopové práce v ulici Kaprova , směrem k ulici Žižkova (včetně) . V ulici Sokolská se dokončují přípojky.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou!!! Parkování v těchto místech bude zakázáno!

 

                                                                                     Obec Smidary 27.3.2018

 

Upozorňujeme občany, že  výkopové práce pokračují v ulici Na Stávku , J.A. Komenského (ke škole ),  kolem parku Hradčany a nově také v ulici P o š t o v n í.   Práce na jednotlivých  přípojkách pak v  ulicích Dalesov a Sokolská. Připomínáme občanům, že v těchto ulicích je po dobu prací zákaz parkování na ulici.

                                                                                 Obec Smidary 13.3.2018

 

 

Upozorňujeme občany, že od zítřka bude z důvodu začátku výkopových prací , zcela uzavřena ulice J.A. Komenského ( část k základní škole) . Dále pokračují výkopové práce v ulicích Sokolská a Dalesov. Jednotlivé přípojky v těchto ulicích budou pokračovat s ohledem na počasí.

Od pondělí 5.3.2018 budou zahájeny práce v ulici  Hradčany (horní část parku). Připomínáme občanům, že v těchto ulicích je po dobu prací zákaz parkování na ulici.

                                                                     Obec Smidary 26.2.2018

 

 

Od 23.2.2018 budou pokračovat výkopové práce v ulici J.A. Komenského ( od hlavní silnice k základní škole) dle počasí.

                                                                                                                                                                                    Obec Smidary 22.2.2018

 

 

Od příštího týdne tj. 5.2.2018 budou v ulicích, kde jsou již vybudovány hlavní řády, pokračovat stavební práce budováním přípojek k jednotlivým číslům popisným, dle stavební dokumentace.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu stavbou !!!   Parkování v těchto místech bude zakázáno

 

                                                                          Obec Smidary 30.1.2018

 

 

Od příštího týdne tj. 22.1.2018 budou pokračovat stavební práce v ulici

Na Stávku frézováním silnice až po ulici Kaprova .

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu

stavbou !!!   Parkování v těchto místech bude zakázáno

                                                        Obec Smidary 16.1.2018

 

Upozorňujeme občany, že další stavební práce akce " Kanalizace a ČOV Smidary " budou pokračovat v ulici SOKOLSKÁ a Na Stávku. Dále žádáme občany, aby nenechávali na ulicích dlouhodobě zaparkovaná auta. Je  zde velký provoz nákladních aut se stavebním materiálem a hrozí jejich poškození.

                                                                             Obec Smidary 10.1.2018

 

Firma Stavoka Kosice, a.s. , oznamuje občanům, že do vánočních svátků budou pokračovat stavební práce v ulici Šnajdrova, budou zahájeny práce v ulici Dalesov, případně se začne s výkopovými pracemi druhé přečerpávací stanice v ulici Na Stávku (u vjezdu do Tiby.)

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu

stavbou !!!   Parkování v těchto místech bude zakázáno

                                                                                  Obec Smidary 11.12.2017

 

Oznamujeme občanům, že v ulici Š n a j d r o v a  byla zahájena

příprava stavebních prací na akci „Kanalizace a ČOV Smidary“.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při průjezdu

stavbou.     Parkování v této ulici bude v této době zakázáno 

                                                                                                 Obec Smidary 22.11.2017

.

 

Dne 12.10.2017 se v sále SOKOLOVNY uskutečnila informativní schůzka k výstavbě kanalizace a ČOV Smidary, které se zůčastnili zástupci Obce Smidary, projekční firmy PROIS a.s. Hradec Králové, stavební firmy Stavoka Kosice a,s. a odborný zástupce provozovatele.

Zde se občané dozvěděli, že tato velká akce bude zahájena 16.10.2017 a do konce letošního roku se dle počasí vybuduje čerpací stanice v ulici Nádražní a ČOV u hlavní silnice na Červeněves. O postupu dalších prací budou občané průběžně informování ve vývěsce - v chodbě OÚ nebo na těchto webových stránkách.

 

                                                                                      Obec Smidary    13.10.2017

 

Přehled situačních plánků domovních přípojek dle popisných čísel: 

č.p. 1 - 19                                     č.p. 200 - 219

č.p. 20 - 39                                   č.p. 220 - 239

č.p. 40 - 59                                   č.p. 240 - 259

č.p. 60 - 79                                   č.p. 260 - 279

č.p. 80 - 99                                   č.p. 280 - 299

č.p. 100 - 119                                č.p. 300 - 319

č.p. 120 - 139                                č.p. 320 - 339

č.p. 140 - 159                                č.p. 340 - 345

č.p. 160 - 179                                čísla stavebních parcel

č.p. 180 - 199

 

 

 

informace staršího data:

Postup pro zřízení kanalizační přípojky

Informace k realizaci splaškové kanalizace v Obci Smidary

Podmínky pro připojení na obecní kanalizaci

Ukončení návštěv projektantů

 

Realizace projektu " Výstavba kanalizace a ČOV ve Smidarech " je obnovena

V současné době byla obnovena realizace projektu " Výstavby kanalizace a ČOV ve Smidarech". Do Vašich poštovních schránek jsou průběžně doručovány výzvy a smlouvy pro majitelé nemovitostí , kde žádáme o uvedení jména, příjmení a datumů narození všech vlastníků a spoluvlastníků pozemku , spolu s uvedením čísla parcel , kde bude přípojka umístěna (do seznamu pozemků je možné  nahlédnout na OÚ). Podepsanou smlouvu všemi vlastníky a spoluvlastníky pozemku odevzdejte v  termínu na OÚ (viz. výzva starostky obce). Děkujeme.

Výzva starostky obce

Smlouva o provádění stavby

Spolu s podpisem smlouvy se vlastníci pozemku zavazují k úhradě nákladů za projektovou dokumentaci a podání žádosti o územní souhlas ve výši 1000,- Kč / včetně DPH / za jednu přípojku. K této úhradě budete vyzvání po faktickém připojení vlastníka dotčených nemovitostí, pokud nebude dohodnuto jinak. ( viz smlouva o provádění stavby ).