Navigace

Obsah

Loučná Hora dětem, z.s.

Spolek byl založen ještě jako občanské sdružení na konci roku 2010. Základní myšlenka pro založení spolku byla realizace přestavby staré požární nádrže v obci na park pro širokou veřejnost s odpočívadlem pro cyklisty a prolézačkami pro děti - projekt byl realizován v roce 2012. Dalším důvodem pro založení spolku byla chuť obnovit v obci "společenský  život". Mezi naše tradiční akce patří pořádání karnevalu pro děti, pálení čarodějnic, dětský den, sportovní den pro děti, lampionový průvod a Mikuláš. Průběžně pořádáme jarní a zimní dílničky pro místní seniory a děti, vánoční výstavy v dřevěném kostelíku sv. Jiří, jarní výstavy v hasičské zbrojnici. Mezi naše cíle dále patří ochrana životního prostředí, tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu, péče o území. Jsme členy místní akční skupiny MAS Společná Cidlina.

Kontakt:

Zakládající členové:

Marie Matyášová, DiS. -  předsedkyně

Ivana Břízková, DiS.     -  místopředsedkyně

Eva Břízková                 -  pokladník

Loučná Hora 40

503 53 Smidary

IČO:22845640

Číslo účtu: 2429101031/0300

loucnahoradetem@seznam.cz

http://www.loucnahoradetem.estranky.cz/

http://www.facebook.com/loucnahoradetem.estranky.cz/