Navigace

Obsah

 Historie smidarské knihovny

Místní knihovna byla založena ještě před knihovnou novobydžovskou. Knihovnu ve Smidarech založil roku 1820 básník a vlastenec Karel Sudimír Šnajdr, místní rodák. Ten sice psal nejprve německy, ale za pobytu v našem městečku začal psát i česky. Po smrti zakladatele knihovny se nenašel nikdo, kdo by se o knihovnu staral. Obnovena byla až 11.9.1844. Správcem knihovny se stal místní kaplan Filip. Koncem roku 1844 měla už knihovna 366 svazků a 43 čtenářů nejen ze Smidar, ale i z okolí. O smidarské knihovně se v této době pochvalně psalo i v časopise Květy.

 

 

Otevírací doba
pondělí 9:00 - 16:30
čtvrtek 9:00 - 16:30
Ostatní informace
tel: 495 496 128
vedoucí: Hana Horáková

knih

 

 

Knihovna

Kontakt

Knihovna je umístěna v prvním patře obecního úřadu na náměstí Prof. Babáka.

Knihovna má své vlastní internetové stránky: http://www.knihovnasmidary.webk.cz/

Služby knihovny

O knihovně

Knihovna má 2 oddělení - pro děti a dospělé. Bojuje s prostorem, kterého není nikdy dost. Všechen knihovní fond je uložen do počítače a provoz je automatizován knihovním systémem LANius. V knihovně jsou 2 PC, z toho pro uživatele jeden a slouží jako veřejná internetová stanice, k vyhledávání v katalogu a i na CD-ROMy.

Knihovní fond Střediskové knihovny Smidary čítá cca 12 000 svazků. Knihovna má 1 odborného pracovníka a slouží jako středisková pro 4 neprofesionalizované knihovny v okolí. Jsou to knihovny: