Navigace

Obsah

Cíle sociální služby

 

Základní principy sociální služby

 

Nabízené činnosti

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

6. Fakultativní činnosti

 

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

 

Stížnost na způsob a kvalitu poskytovaných služeb

Všichni uživatelé služeb poskytovaných pečovatelskou službou mají možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaní služeb, aniž by tím byli ohroženi. Stížnost je chápána jako výkon práva uživatele a podnět ke zvýšení kvality služeb. Stížnost může podat klient sociální služby, jeho zákonný zástupce, rodinný příslušník, případně fyzická či právnická osoba zastupující zájem klienta (např. přítel, lékař, právník). Stížnost lze vložit do schránky stížností, která se nachází v zadním vchodu DPS Loučná Hora nebo jej může klient předat přímo starostce či sociální pracovnici, popř. zaslat na e-mail: podatelna@smidary.cz. Stížnost lze podat i anonymně, ústní nebo písemnou formou. Doručená stížnost musí být klientem, jako „stížnost“ označena. Lhůta pro vyřízení stížnosti je stanovena na maximálně 30 dní od jejího podání.