Navigace

Obsah

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU LOUČNÁ HORA

budova DPS Loučná Horabudova DPS Loučná Hora

Obecná charakteristika a vybavení DPS Loučná Hora

Dům s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) Loučná Hora je organizační složka Obce Smidary bez právní subjektivity. Byty v DPS jsou ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje, tzn., že přiděluje tyto byty jednotlivým žadatelům o tento druh bydlení, s nimiž pak uzavírá nájemní smlouvu. Byty v DPS jsou byty v domě zvláštního určení. Obyvatelům těchto bytů zvláštního určení je poskytována sociální služba podle § 40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, tedy pečovatelská služba. Tato sociální služba je obyvatelům DPS poskytována na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi konkrétním klientem a poskytovatelem sociální služby. Bydlení v DPS je určeno přednostně občanům s trvalým pobytem v  obci Smidary a přidružených obcí (Červeněves, Loučná Hora, Chotělice, Křičov), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při běžném obstarávání svých potřeb. Žádost si ale mohou podat i zájemci, kteří mají trvalé bydliště mimo výše zmíněné obce.

Dům s pečovatelskou službou je třípodlažní objekt s cekem 14 bytovými jednotkami, z toho je 7 bytových jednotek o velikosti 1+kk (cca 38m2) a 7 bytových o velikosti 2+kk (cca 49m2), přičemž je z toho jedna bytová jednotka bezbariérová. Každý byt je vybaven kuchyňskou linkou, WC a sprchovým koutem. Všichni senioři mají k dispozici svůj klíč od bytu, hlavního vchodu, zadního vchodu, dále klíč od přístřešku na kola a klíč od zadních vrat. V budově se dále nachází kancelář pečovatelské služby, koupelna s bezbariérovým sprchovým koutem a vanou, společenská místnost pro setkání obyvatel DPS, kde se pořádají akce při jejich významných výročích. V okolí domu je parková úprava, která slouží obyvatelům k letnímu odpočinku. Dále je zde podkrovní plynová kotelna, sušárna, bezbariérový výtah, kolárna a prostor pro popelnice.

 

Základní informace o poskytované pečovatelské službě v DPS

Forma poskytované sociální služby  – terénní sociální služba

Poskytovatel: Obec Smidary

Odpovědná osoba: Dana Draštíková – starostka obce

 

Adresa DPS Loučná Hora:

Dům s pečovatelskou službou

Loučná Hora 69

50353 Smidary

Tel.: 495 496 134, email: pecovatelskasluzbalh@seznam.cz

Mobil: 702 196 818

 

Kapacita terénní formy poskytování: 15 klientů

 

Sociální služba se poskytuje v těchto časových intervalech:

Pečovatelská služba není poskytována o víkendech, státních svátcích a v období velikonočních a vánočních svátků a Nového roku.

 

Personální zajištění

(zástup v případě nepřítomnosti PSS p. Vobořilové - Marie Rajmová)

Personální zajištění úklidu a údržby budovy :

 

Veškeré potřebné informace a dokumenty jako ceník, žádost o byt v DPS a žádost o zavedení pečovatelské služby, vzor smlouvy a další důležité dokumenty naleznete na těchto webových stránkách v MENU - nabídkové liště vlevo „Dokumenty ke stažení“.

 

Cílová skupina klientů:

Služba je určena pouze seniorům žijícím v DPS Loučná Hora, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při běžném obstarávaní svých potřeb.

Věková kategorie klientů: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Služba není určena občanům: