Navigace

Obsah

Urbanistická studie
V současné době probíhá finalizace návrhu dalšího urbanistického rozvoje Smidar. Jedná se o záměr budoucí výstavby, která se má realizovat v lokalitě za Základní školou Smidary. Tato oblast je vedena v územním plánu obce jako plocha určená pro případnou zástavbu. V připravovaném architektonickém plánu se počítá s vytvořením nové ulice, která propojí ulici u hřbitova s ulicí u školy. Plán rovněž počítá s malým parčíkem pro trávení volného času. Dále bude vybudován chodník, který mimo jiné spojí tuto část obce s hlavní ulicí J.A.Komenského. Dané území ve výsledku poskytne prostor pro cca 35 stavebních parcel. Grafickou vizualizaci návrhu si můžete prohlédnout na připojených leteckých snímcích.foto zde