Navigace

Obsah

 

 

Naše obec je partnerem projektu „Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko“

Logo

 

     Společná Cidlina, o.s. získala dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu na projekt: „Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko“. Předmětem projektu je vyznačení cyklotras na území Chlumecka, vytvoření 50 odpočinkových míst u všech cyklotras na území Společné Cidliny a realizace Turistické stezky v Novém Bydžově.

 

                                        skrivany

                     V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby byla vybrána firma REKOM Nový Bydžov, a.s. Stavební dozor zajišťuje pan Jiří Černý. Rozpočtové náklady na projekt jsou ve výši 9.603.197,- Kč.Fyzická realizace projektu začala výstavbou odpočinkových míst. Podrobný postup prací, fotogalerii a další informace získáte na www.spolecnacidlina.cz

 eu