Navigace

Obsah

 

Nadace VIA

Nadace VIAVýznamným partnerem obce na poli neziskových veřejně prospěšných organizací je Nadace VIA.

Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice:

  1. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme přesvědčeni, že právě to je cesta, na níž lidé mohou vzít prostředí kolem sebe za své - společně o něm přemýšlet a hovořit, společně plánovat změny a poté společně měnit plány ve skutečnost.
  2. Podporuje rozvoj neziskových organizací, např. nejrůznějších sdružení a spolků, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné.
  3. Podporuje rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.

Obnova historické podoby Náměstí Prof. Babáka
(Nadace VIA a Fond T-Mobile)

Obnova hlohové aleje na náměstí - Obec Smidary. Došlo k obnově hlohové aleje v centru obce Smidary. Obnovila se tak půvoní historická alej, která tvořila "hlavní třídu" obce.

Projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč v roce 2007 a dokončen v roce 2009.