Navigace

Obsah

Nadace Partnerství

Nadace PartnertsvíObec Smidary dlouhodobě spolupracuje s brněnskou Nadací Partnerství. Jedná se o nejvýznamnější českou nadaci podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných.

Projekt Rozkvetlé Smidary – oddychové místo pro komunitu
(Nadace Partnerství a Skanska)

Popis: Tento projekt se zaměřuje na řešení současného stavu veřejného prostranství středu obce Smidary, v blízkosti ulice U střediska, v prostředí zástavby obytných jednotek s rodinnými domy a zdravotním střediskem na jedné straně, na druhé straně v sousedství objektu mateřské školy. Tento projekt by chtěl najít občanské využití pro zelený pás, situovaný mezi výše zmíněnou zástavbou, a to za spolupráce Nadace Partnerství s občany a místními partnery.

Projekt byl podpořen částkou 160 000 Kč v roce 2007.

Průběh

  1. plánovací setkání se zábavním odpolednem (dokument PDF)
  2. plánovací setkání a schválený projekt (dokument PDF)