Navigace

Obsah

Sběrná hnízda v obcích

 Jsou rozmístěna na veřejných místech v obci a slouží POUZE pro tyto tříděné odpady:

   

Obec Smidary je účastníkem tříděného sběrného systému EKO-KOM.                                                                                    c

s

Sběr plastů

Plastové láhve je nutné sešlápnout . Svoz se provádí  každé úterý a čtvrtek , odvoz zajišťuje f. FCC ČR, s r.o. Lodín

Sběr papíru a lepenky

Krabice je nutné složit na plocho! Svoz se provádí každé úterý, odvoz zajišťuje f. FCC ČR, s r.o. Lodín

Sběr skla bílého a  barevného

odpad ze skla se nedává mimo nádobu. Svoz se provádí 1. středu v lichém měsíci

Sběr kovů

Kontejnery jsou celoročně umístěny ve sběrném místě proti kostelu sv. Stanislava , Smidary.

Odvoz zajišťuje opět firma FCC ČR, s.r.o. Lodín

Sběr použité obuvy a oděvů

Kontejnery jsou celoročně umístěny ve sběrném místě proti kostelu sv. Stanislava , Smidary.

Pravidelný vývoz kontejnerů je zajišťován Charitativní organizací Diakonie Broumov a

TextilEco a.s. Boskovice.

Sběr rostlinných olejů a kuchyňských tuků

Kontejnery jsou celoročně umístěny ve sběrném místě proti kostelu sv. Stanislava , Smidary.

Olej se vkládá v PET lahvích a odvoz zajišťuje f. Libor Černohlávek , Církvice

s