Navigace

Obsah

Smidary

 

návrh realizace v PDF

S E Z N A M      P O U Ž I T Ý C H    R O S T L I N

 

Číslo           Vědecký název                Národní název rostliny                 Nové        Velikost

Pic o

Picea omorika

smrk omorika

1

125 - 150

 

Ac c 'R S'

Acer campestre 'Red Shine'

javor babyka

6

ok 12 - 14

Ae c

Aesculus x carnea

jírovec červený

1

ok 12 - 14

Al g

Alnus glutinosa

olše lepkavá

11

ok 12 - 14

Ca b 'F F'

Carpinus betulus 'Frans  Fontaine'

habr obecný

48

ok 12 - 14

Pr a

Prunus avium

třešeň ptačí

2

ok 12 - 14

Pr 'B'

Prunus 'Burlat'

třešeň - raná, cizosprašná polochrupka

9

ok 12 - 14

Pr 'K'

Prunus 'Karešova'

třešeň ptačí- raná, cizosprašná

9

ok 12 - 14

Qu p

Quercus palustris

dub bahenní

2

ok 12 - 14

Sa a 'T'

Salix alba 'Tristis'

vrba bílá

2

ok 12 - 14

Ti c

Tilia cordata

lípa srdčitá

8

ok 12 - 14

Ti c 'G'

Tilia cordata 'Greenspire'

lípa srdčitá

4

ok 12 - 14

Ex m

Exochorda x macrantha

hroznovec  velkokvětý

31

40 - 60

                                                           celkový počet rostlin                     134

vysvětlivky