Navigace

Obsah

Dne 3.9.2020 schválilo Zastupitelstvo obce na 4. zasedání přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 123 000,- Kč z Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek.

Dne 5.2.2020 bylo na 1.jednání ZO schváleno uzavření smlouvy o dílo  " Oprava a nátěr šindelové krytiny zvonice u kostela sv. Jiří v Loučné Hoře " se zhotovitelem Karlem Šimkem, v celkové částce 189.100,- Kč bez DPH. 

kostel sv. Jiří

kostel sv. Jiří

kostel sv. Jiří


kostel sv. Jiří