Navigace

Obsah

Dne 5.2.2020 bylo na 1.jednání ZO schváleno uzavření smlouvy o dílo  " Oprava a  servis   varhan Amadea  Hanische v kostele sv. Jiří v Loučné Hoře " se zhotovitelem  Ivanem Bokem, v celkové částce 154.000,- Kč bez DPH.