Navigace

Obsah

Harmonogram prací: ve formátu PDF  zde

pozvánka

 

 

Aktualizované schéma kanalizačních přípojek:

kanalizační přípojky - část 1

kanalizační přípojky - část 2

kanalizační přípojky - část 3

 

BUDOVÁNÍ KANALIZACE CHOTĚLICE

Během měsíce ledna 2020 se na OÚ uskuteční schůzka stavební firmy STAVOKA a vedení OÚ, kde bude stanoven přesný harmonogram budování kanalizace. O výsledku budete informováni na schůzce s občany, která se uskuteční během měsíce února ( přesné datum schůzky Vám bude sdělen rozhlasem , vyvěšením nebo na webových stránkách obce)

0 - seznam příloh

1 - technická zpráva - textová část

2 - tabulka přípojek

3 - přehledná situace

4 - kanalizační přípojky , část 1

5 - kanalizační přípojky , část 2

6 - kanalizační přípojky , část 3

7 - vzorový podélný profil přípojky

8 - schéma uložení kanalizačního potrubí