Navigace

Obsah

pozvánka

Aktualizované schéma kanalizačních přípojek:

kanalizační přípojky - část 1

kanalizační přípojky - část 2

 

BUDOVÁNÍ KANALIZACE ČERVENĚVES

Během měsíce ledna 2020 se na OÚ uskuteční schůzka stavební firmy STAVOKA a vedení OÚ, kde bude stanoven přesný harmonogram budování kanalizace. O výsledku budete informováni na  schůzce s občany,   která se uskuteční během měsíce února  ( přesné datum schůzky Vám bude sdělen rozhlasem , vyvěšením nebo na webových stránkách obce)

0 - seznam příloh

1 - technická zpráva - textová část.

2 - tabulka přípojek

3 - přehledná situace

4 - kanalizační přípojky, část 1

5 - kanalizačná přípojky, část 2

6 - vzorový podélný profil přípojky

7 - schéma uložení kanalizačního potrubí