Navigace

Obsah

Stavební práce na hlavním řádu kanalizace Červeněves pokračují od čp 32 směrem k fotbalovému hřišti. Žádáme občany, aby v těchto místech dodržovali zvýšenou bezpečnost , neparkovali a dodržovali pokyny pracovníků stavby. Případné technické dotazy lze projednat na kontrolním dni 16.9.2020 od 9,00 hod.       

Plánek prací                                Obecní úřad Smidary 2.9.2020

 

Pokračují stavební práce na hlavním řádu kanalizace Červeněves od čp. 33 – k hlavní silnici ( OUVOZEK ) - viz plánek.  Žádáme občany, aby v těchto místech dodržovali zvýšenou bezpečnost , neparkovali a dodržovali pokyny pracovníků stavby. Případné technické dotazy lze projednat na kontrolním dnu 2.9.2020 od 9,00 hod

                                     Obecní úřad Smidary  19.8.2020        

Plánek prací

                           

Od 1.6.2020 bude zahájena výstavba hlavního řádu kanalizace Červeněves – v části od sochy Rudoarmějce směrem k  hlavní silnici „ouvozek“ a opačně od sochy Rudoarmějce k  čp . 10. Žádáme občany, aby v těchto místech neparkovali a dodržovali pokyny pracovníků stavby.  

                                                                                             Obecní úřad Smidary                        Harmonogram prací : ve formát PDF zde

harmonogram

Z důvodu právě vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR se dnešní informativní schůzka ruší. Náhradní termín bude zveřejněn dle aktuálních událostí. Děkujeme za pochopení               OÚ Smidary

pozvánka

Aktualizované schéma kanalizačních přípojek:

kanalizační přípojky - část 1

kanalizační přípojky - část 2

 

BUDOVÁNÍ KANALIZACE ČERVENĚVES

Během měsíce ledna 2020 se na OÚ uskuteční schůzka stavební firmy STAVOKA a vedení OÚ, kde bude stanoven přesný harmonogram budování kanalizace. O výsledku budete informováni na  schůzce s občany,   která se uskuteční během měsíce února  ( přesné datum schůzky Vám bude sdělen rozhlasem , vyvěšením nebo na webových stránkách obce)

0 - seznam příloh

1 - technická zpráva - textová část.

2 - tabulka přípojek

3 - přehledná situace

4 - kanalizační přípojky, část 1

5 - kanalizačná přípojky, část 2

6 - vzorový podélný profil přípojky

7 - schéma uložení kanalizačního potrubí